KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AÇIK RIZA BEYANI

Web sitenizde bulunan seviye tespit sınavı / bilgi edinme istek formunu doldurmak suretiyle sizinle irtibat kurmaktayım. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince American Life Dil Okulları AŞ tarafından hazırlanan “Aydınlatma Metni” çerçevesinde kişisel verilerimin, hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve Kanun’un 11. maddesinde sayılan diğer haklarım hususlarında bilgilendirildim.

Seviye tespit sınavı /bilgi edinme formu dolduran kişi/velisi olarak,

Adım, soyadım, telefon ve elektronik posta bilgilerimin ve sınav sonucumun

  • Ürün ve hizmetlerinizin daha iyi bir şekilde sunulabilmesi ve bunlarla ilgili bilgi verilmesi kapsamında tarafımla telefon ya da elektronik posta yoluyla iletişime geçilmesi,
  • Elektronik posta ve online reklam gibi yollarla ürünleriniz hakkında bilgilendirme,
  • Şirketinizce hazırlanan kampanyaların, eğitim ve hizmetlere ilişkin tanıtım faaliyetlerinin sunulması

amaçlarıyla şirketiniz veri kayıt sistemlerine kaydedilmesine ve bu sistemlerde sınıflandırılarak mevzuatın öngördüğü ve kurumunuzca takdir edilecek süre boyunca saklanmasına, gereken iletişim faaliyetinin gerçekleştirilmesi amacıyla hizmet alınan sms ve mailing firmalarıyla ve kayıtlarınızın saklandığı müşteri ilişkileri yazılımını yazan firmayla paylaşılmasına, tamamen özgür irademle hiçbir baskı altında kalmadan izin verdiğimi kabul ve beyan ediyorum.

Kişisel verilerimin işlenmesi ile ilgili olarak her zaman veri sorumlusu olan şirketinizden bilgi alma, verilerin işlenme amacına uygun olarak işlenip işlenmediğini öğrenme, eksik/yanlış işlenme durumunda düzeltme talep etme, verileri güncelleme, ahlak ve adaba aykırı verilerin tamamen ya da kısmen silinmesini talep etme ve amacı dışında kullanılan verilerimle ilgili vermiş olduğum onayı tamamen veya kısmen geri alma hakkımın olduğunu bildiğimi kabul ve beyan ederim.